Villkor

Vi är medlemmar i FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare. Här kan du själv ladda ner de allmänna villkoren som gäller för just ditt företag. Du kan även ta del ta del av de allmänna villkor och annat som vi följer i samband med uppdrag till kund på FARs hemsida.

Läs mer om Far

Allmänna villkor om revision 2014.1

Allmänna villkor granskningstjänster 2014.1

Allmänna villkor redovisningstjänster 2014.1

Allmänna villkor 2011.1

Allmänna villkor 2010.1

far