Integritetspolicy

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

De uppgifter som lagras är de fält som respektive formulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig

Namn: Joakim Samuelsson (personuppgiftsombud)
Telefon: Vxl 011-128505
E-post: info@reventia.se

Reventia AB (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 556695-7311

Drottninggatan 32, 602 24 Norrköping

För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats